Osuszanie ścian metodą mikrofalową

Ta metoda funkcjonuje podobnie jak kuchenka mikrofalowa - następuje nagrzewanie nie tylko powierzchniowe muru, ale również głębszych jego warstw. Wilgoć zawarta w murze zamienia się w parę wodną i przenika na zewnątrz jak też do wewnątrz pomieszczenia skąd jest usuwana dzięki intensywnej wentylacji. 

Po osuszeniu wybranej części ściany, anteny są przestawiane i następuje suszenie kolejnego fragmentu zawilgoconego muru. Czynność tą powtarza się aż do uzyskania zadowalającego efektu. Sama technologia pozwala osuszać trudno dostępne zakamarki oraz elementy pomieszczeń i budynków. Jest również bardzo pomocna w przypadku grubych ścian, gdyż osuszaniem mikrofalowym możemy traktować mury o grubości nawet 2,5 m.

Metoda wymaga specjalnie przygotowanej i przeszkolonej obsługi i przestrzegania zasad bhp, ponieważ mikrofale są niebezpieczne dla organizmów żywych i z tego wynika, że trzeba przestrzegać i kierować się wskazówkami obsługi maszyn.