Zwalczanie grzyba domowego i pleśni

Zapewniamy kompleksową, ekologiczną likwidację grzyba domowego za pomocą technologii mikrofalowej.

Zbadamy zakres i przyczyny powstania grzyba, zaproponujemy rozwiązanie, realizację i możliwości jak wyeliminować powtórne zaatakowanie obiektu grzybem.

Za pierwsze ... nie zwieszaj głowy i nie pytaj "dlaczego ja?".

Za drugie ... nie wierz sąsiadom i znajomym, że to koniec świata, trzeba zburzyć dom i zbudować ponownie, ponieważ większość domów w Twojej okolicy są potencjalnie zagrożone przez grzyba domowego, lecz nie występują w nim idealne warunki do rozmnażania się grzyba.

Za trzecie ... prawda to, że ...

Serpula lacrymans jest to typowy, najbardziej pospolity grzyb domowy. Występuje prawie wyłącznie w budynkach, rzadko w składach drewna, częściej w kopalniach. Atakuje drewno rodzajów iglastych i liściastych. W budynkach występuje w stropach drewnianych, w elementach podłogowych, na futrynach, boazeriach i więźbie dachowej. Wywołuje szybki i intensywny rozkład drewna o typie zgnilizny brunatnej. Na powierzchni powstają spękania. Spękania szybko pogłębiają się i dzielą zniszczone drewno na pryzmatyczne klocki. Porażone drewno staje się lekkie i kruche. Grzyb ten ma małe wymagania co do wilgotności drewna, gdyż może ją sobie wytwarzać w dużych ilościach metabolicznie. Rozwój grzybni może odbywać się w ciemności. Zaliczany jest do pierwszej grupy grzybów budowlanych - najbardziej szkodliwych, powodujących silny i szybki rozkład drewna. Ubytek suchej masy drewna po 6 miesiącach wynosi 50%, a wytrzymałość na ściskanie zmniejsza się w tym czasie do 3% wytrzymałości drewna zdrowego.

Oprócz szkód technicznych, grzyby domowe wywierają również niekorzystny wpływ na zdrowotność pomieszczeń, a tym samym na zdrowie ich mieszkańców. Rozwojowi grzybów towarzyszy duża wilgotność, która może być przyczyną schorzeń stawów itp. Przy rozkładzie drewna, oprócz wody wydzielana jest duża ilość dwutlenku węgla, kwasy organiczne i substancje cuchnące. Może rozwijać się nawet wtedy, gdy wilgotność skażonego drewna po pewnym czasie wróci do normy.My już dziś wiemy, że grzyb atakuje nie tylko drewno, ale pojawia się także na ścianach i podłogach murowanych, które przerasta za pomocą sznurów grzybniowych, jak również na sufitach w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Za czwarte ... Usuwamy przyczyny występowania grzyb'ow i pleśni.
Zanim przystąpimy do pracy, należy bezwzględnie usunąć przyczyny zawilgocenia. Jeżeli nie ustalimy i nie zlikwidujemy przyczyn powstawania zawilgocenia, wszystkie nasze wysiłki, zmierzające do zlikwidowania grzyba, pójdą na marne. l Budynek powinien zostać zabezpieczony przed napływem wody i wilgoci, o ile takie warunki występują - należy więc naprawić pokrycia dachowe, rynny i rury spustowe, wykonać ewentualny drenaż i izolacje przeciwwilgociowe. l W następnej kolejności trzeba usprawnić wentylację. Pomieszczenie trzeba wietrzyć i intensywnie ogrzewać. l Jeżeli zagrzybienie powstało wskutek kondensacji pary wodnej w przemarzających ścianach, budynek należy docieplić. Przedtem jednak ściany należy bezwzględnie osuszyć. Podczas suszenia wilgotnego domu trzeba szczególnie dokładnie sprawdzić:  styki drewna z murem lub ziemią, stropy w miejscach przejścia instalacji kanalizacyjnych, belki stropowe nad pomieszczeniami mokrymi, takimi jak łazienki, pralnie i wilgotne piwnice, zwłaszcza w pobliżu ścian zewnętrznych budynku.

W latach 1997-2018 w ten sposób opatrzyliśmy szereg obiektów i wyniki potwierdziły przez nas oczekiwaną trwałość likwidacji. Przy dotrzymaniu wymaganych klimatycznych warunków wilgotności nie mieliśmy żadnych nawrotów skażenia. Weryfikację metody przeprowadzono w VVUD Praha.

Za piąte ... Więc jak z nim bojować...? Dzwoń do nas i z tym wszystkim Ci pomożemy.