Váš dom, Váš hrad

Ponúkame riešenie sanácie Vášho obydlia mikrovlnnou technológiou

Ponúkame: 

Mikrovlnné vysušovanie muriva a budov
Likvidáciu drevokazných škodcov


Pre vysušovaniu muriva a likvidáciu všetkých drevokazných škodcov je najúčinnejší mikrovlnné technológie. Spoľahlivo zlikviduje aj tie najnebezpečnejšie škodce, ktorými sú drevomorka domáca (drevokaz slzivý) a fúzač.
Mikrovlnná technológia je šetrná, lacná a ekologicky nezávadná!
Mikrovlnná technológia je programom komplexnej likvidácie drevokazných škodcov so 100% účinnosťou a dlhodobými zárukami.
Mikrovlnná technológia je niekedy jedinou možnosťou, ako zachrániť napadnutý objekt drevomorkou alebo fúzačom.
Ide o najrýchlejšu a najlacnejšu známu metódu likvidácie drevokazných húb, hmyzu a vysušovania objektov .

Oceniteľnú výhodou mikrovlnného vysušovania je, že žiarenie v murive ničí všetku mikroflóru a mikrofauny (plesne, huby, hmyz a pod.).
Rýchlosť, 100% účinnosť, cena a dlhodobé záruky sú hlavnými výhodami tejto technológie oproti iným metódam.

Poradíme Vám pri riešení problémov s drevomorkou, fúzačom aj vlhkosťou domu.