Cenník a záruka 

Ceny dohadujeme zmluvne po presnej diagnostike a prehliadke objektu.

Prevencia

Ceny za preventívnu ochranu krovov, stropov, podláh (dvojnásobný postrek fungicídnym a insekcitidním prípravkom) sa pohybujem od 4, - do 10, - EUR za 1m2 a odvíja sa od polohy a prístupnosti. Ceny za očistenie drevených prvkov od nečistôt pred sanáciu sú individuálne a odvíja sa od druhu a veľkosti znečistenia.

Likvidácia drevokazného hmyzu

Sanácia drevokazného hmyzu v trámoch s rozmermi do 20x20 cm (alebo do prierezu 400cm2) sa pohybuje v cenách od 19 do 35, - EUR za 1 m.
Ceny za likvidáciu drevokazného hmyzu v záklopu (doskách) alebo parketách, sa pohybujú od 20 do 50, - EUR za 1m2.
Ceny sa odvíjaju od hrúbky trámu (záklopu, parket), jeho polohy, výšky a prístupnosti.
Ak sú trámy alebo drevené konštrukcie obložené dreveným obkladom alebo sadrokartónom sú vyššie o 30% až 100%.
Ceny za sanáciou trámov s rozmermi väčších ako 20x20 cm (alebo prierezu nad 400cm2) sa dohadujú individuálne.

Likvidácia drevokazných húb

Sanácia drevokazných húb v stenách a podlahách sa pohybuje v cenách od 55 do 150, - EUR za 1m2 a odvíja sa od hrúbky steny, vľhkosti, jej výšky a prístupnosti.
Ceny za likvidáciu húb v krovoch sú rovnaké ako u likvidácii drevokazného hmyzu.

Vysušovanie muriva

Ceny za sanáciu zavlhnutého muriva sú už od 60, - EUR za 1 m3 a odvíja sa od jeho hrúbky, percentu vlhkosti a jeho polohy.

Konzultácie a posudky

Diagnostika a prehliadka objektu je vykonávaná spravidla od 20, - do 50, - EUR. Táto suma sa odpočítáva od konečnej ceny za prípadnú sanáciu.
Za individuálne vyžiadanie diagnostiky a prehliadky objektu požadujeme uhradiť najnutnejšie cestovné náklady vo výške 0,4 EUR / 1 km a 9,- EUR / 1 hod.konzultace. Táto suma sa odpočítáva od konečnej ceny za prípadnú sanáciu.
Ceny za písomné posudky sa pohybuju okolo 125, - EUR a vyššie (priemerne 42, - EUR za stranu). Odvíja sa od veľkosti objektu, rozsahu napadnutia, dostupnosti a pod.
Pri zákazkách do 620, - EUR sa k cene služieb pripočítavame alikvotná časť dopravy tam aj späť.
Ceny za ošetrenie chránených pamiatok sú stanovené dohodou podľa náročnosti.

Záruky

Po vytvorení optimálnych hydroklimatických podmienok a po dodržaní všetkých odporúčaných postupov pri prevencii, poskytujeme záruku u drevokazného hmyzu 3 roky, u drevokazných húb 8 až 12 rokov, podľa dodržania nami stanoveného technologického postupu.

Musí však byť odstránené všetky príčiny vzniku ideálnych podmienok pre rast drevokazných húb. Musia byť odstránené všetky závady izolácie muriva, dreva, striech, krytiny, odkvapov a ďalšie podmienky pre vznikania vnútornej vlhkosti.