Drevokaz slzivý - drevomorka domáca

V prvom rade ... nevešajte hlavu a nepýtajte sa "prečo ja?"

Nie je to tak veľký problém, ako sa vám zdá!

A HLAVNĚ !

Neverte susedom a známym, že je to koniec sveta, že je potrebné dom zbúrať a postaviť znova, pretože väčšina obydlia vo vašom okolí je potencionálne ohrozená drevomorkou, len v nich nemá dostačujúce hydroklimatické podmienky pre voľné šírenie.

Je sice pravda, že ... 

Drevomorka domáca / Serpula lacrymans / je najznámejším a najnebezpečnejším škodcom drevených konštrukcií, a je jedinou, ktorá si svojimi "povrazcami" dovedie priviesť potrebnú vlahu z iných miest alebo si ju sama čiastočne metabolicky vyrobi a že sa vyskytuje predovšetkým v miestach s dlhotrvajúcou vlhkosti .. .

... a vieme aj to, že aj našou predkovia zo zúfalstva o NEJ písali, pozri Ottův slovník naučný:

"Ochranou proti ní jest pečlivě větrati příbytky, zvláště však toho dbáti, aby nejen stavební dřevo bylo suché, nýbrž i všechno ostatní stavivo. Prostředky v denních listech doporučované nezpomáhají; bují-li dřevomorka pouze na povrchu, ničí ji kreosot a karbolka. Ve sklepích a vůbec na temných místech naskýtá se dřevomorka v podobě chuchvalců s pěsť velikých, sněžně bílých, jež záhy se scvrkají, na vrcholku se vpadávají a jeví vnitřek nejprve žlutý, který však záhy zhnědne. Byty dřevomorkou napadené jsou škodlivy zdraví lidskému; prach výtrusný obtěžuje čich, kazí chuť a škodí očím i plícím. Z houby vychází puch ztuchlý, hnusný a omamující; spí-li člověk ve světnici, kde dřevomorka bují, ochuraví nezřídka i dosti nebezpečně."


Ale my, v dnešnej dobe, už vieme, že podhubie drevomorky prerastá nielen všetku drevenú konštrukciu, ale aj podlahový násyp a dlažbu, nezastaví ju tehla ani betón. Nezničí ju iba samotný chemický postrek či odrezaní od vody ani zabetónovanie. To všetko jej vegetáciu len obmedzí. Vydrží čakať na prísun vlahy aj niekoľko rokov, aby mohla opäť nabrať silu a zlikvidovať všetko drevené. Máme dokonca dôkazy, že je schopná "hybernovat" aj niekoľko desiatok rokov a v momente ideálnych hydroklimatických podmienok pre jej rast, znovu zaútočí, bohužiaľ, bez predchádzajúceho varovania.

A PRETO JE POTREBNÉ ....

K sanácii drevomorky je jednoducho treba pristupovať komplexne!

Drevomorku spoľahlivo v celom rozsahu napadnutia až do hĺbky 1m, sme schopní ekologicky zlikvidovať mikrovlnným ožiarením. Vykonáme stavebné úpravy, ktoré smerujú k zmene hydroklimatických podmienok, ktoré ju zabráni v ďalšej opakovanej vegetácii. Prípadne zabezpečíme murivo, pred opätovným napadnutím drevomorkou, tlakovú vstrekovaní prípravky firmy Remmers.

V prípade potreby vykonáme výkopové a búracie práce, vhodné hydroizolácie, odvetrané podlahové systémy alebo odvetrané murivo.

Likvidáciu drevokazných škodcov mikrovlnnou technikou sa úspešne zaoberáme už viac ako 17 rokov. Ročne tak likvidujeme drevokazné huby v až 90-tich objektoch po celých Čechách, Morave, Sliezsku a Slovensku.

V prípade podozrenia na výskyt huby vykonáme konzultácie a zisťovacie nález. Navrhneme vám ideálne riešenie pre váš príbytok a dohodneme čo, kedy, kde a ako.

Viac o dřevomorce domáci sa dozviete na stránke drevokazné huby

O mikrovlnnej technológii viac na stránke teória