Mykologický prieskum

Jedná sa o odborné posúdenie stavu a rozsahu napadnutia drevených prvkov a objektov drevokaznými hubami.

Ing. Michal Peršin