Odvetrané podlahy 

Odvetraná podlaha je jednoduché riešenie proti opätovnému zvlhnutie a nadmernej koncentrácii radónu

Odvetraná podlaha pomôže vyriešiť vo veľkej miere problém s vlhkosťou a radónom v nepodpivničených objektoch. U starších objektov je veľkým problémom vlhkosť pod podlahou, ktorá dopomáha k tvorbe plesní v murive, alebo rastov drevokazných húb. Rovnako tak je aj veľkým problémom radón, ktorý je najťažšie chemický prvok v skupine vzácnych plynov, je rádioaktívný, nemá žiadny stabilný izotop, je bezbarvným plynom, bez chuti a zápachu. Vzniká ako produkt rádioaktívneho rozpadu rádia a uránu. Radón môže v malých dávkach vyvierať sám z podložia priamo v plynnej podobe, čím sa absorbuje do podzemnej vody a s tou sa dostáva na povrch. Zvýšený výskyt radónu v určitej lokalite so sebou prináša nárast nebezpečenstvo výskytu rakoviny pľúc. Vďaka svojej vysokej ionizačné schopnosti môže spôsobiť porušenie DNA a zlá reparácia DNA potom môže zapríčiniť nekontrolovateľné množenie rakovinových buniek.
V neposlednom rade sa z neodvetraných podláh dostáva vzlínajúcej voda cez kamenné základy do tehlového muriva a tým spôsobuje vysokú koncentráciu vlhkosť v tehlovom murive. U starších objektov je prevedenie kvalitný hydroizolácia pod podlahu pomerne nákladné a náročné. Rovnako tak veľké množstvo uvoľňujúceho sa radónu, ktorý sa nachádza v nepodpivničených objektoch, a nemožno ho odviesť mimo objekt, je ideálnym riešením odvetranie pomocou cirkulácie vzduchu pod podlahou Iglu v kombinácii s odvětracím komínky zakončeným ventilačné turbínou.
Do dutiny tvorené elementmi IGLÚ je potrebné zaviesť cez obvodovú stenu odvetracej komínky. Tie sa tvoria z obyčajnej plastovej rúrky 12 cm. Komíniky sa vykonáva na dvoch protiľahlých stranách / chladnejšie a teplejšie, väčšinou severnej a južnej / a ich vyústenie využíva komínový efekt k prevetranie. Na severnej stene sa vyvedú cca 30 až 50 cm nad terénom, na južnej strane čo najvyššie. Frekvencia odvetrávacích komínov by mala byť každých 3-5 m obvodové múry. Pre zvýšenie prevetranie a zníženie vlhkosti sa odporúča umiestnenie odvetrávacích komínov v rohoch miestnosti. K odvetranie môžu byť využité nenapojené komíny, ak sa v objekte vyskytujú

Aké sú výhody takýchto podláh?

- zastaví vlhkosť od zeme a umožňuje vetranie podlahy
- zamedzí prípadnej tvorbe drevokazných húb a plesní
- v nemalej miere slúži aj ako tepelná izolácia
- vlhkosť z pod podlahy je odvádzaná prieduchmi a komíniky mimo objekt
- zamedzí vzlínajúcou vlhkosťou
- zamedzí vysokej koncentrácii radónu