Poradenstvo pri kúpe domu 

Odborne posúdime Vašú budúcu investíciu do bývania. Pozrieme na stav krovu, prípadné na napadnutie objektu drevokazným hmyzom, poprípade drevokaznými hubami.

Možno si budete myslieť, že je to zbytočné, ale vďaka nevedomosti o drevokazných škodcoch a plesniach, pri prestavbe vznikajú ideálne podmienky pre recidívu škodcov v objekte.

A potom počúvame vety typu: "Za SDK nám niečo chrúme" alebo "Novú podlahu nám niečo napadlo".

Totiž každý dom funguje ako prepojený organizmus, v ktorom aj malý zásah môže strhnúť lavínu následných komplikácií. Napríklad po výmene okien za lepej izolujúcie a tesniace, sa nám môže začať na stenách zrážať vlhkosť a vznikať plesne. S výmenou okien sa totiž zmenilo mikroklímu v dome, nedochádza už k trvalej výmene vzduchu netesnosťami, nezateplené múry sú zrazu chladnejšie ako okná .. A treba prestanú ťahať kachle, pretože zrazu majú nedostatok vzduchu na horenie. Keby sme zároveň s výmenou okien steny domu zateplili a postarali sa o výmenu vzduchu, nemuselo by to tak byť. Alebo pri rekonštrukcii podláh v prízemí sa vyberie zemina, vykonajú sa betónové podlahy vrátane hydroizolácie a zateplenie, položí sa krytina. Všetko správne a starostlivo, a napriek tomu niekde, napríklad aj v inej miestnosti, zvlhnú múru.
Prečo?
Alebo sa pri vyberaní zeminy a likvidáciu podlahy nerieši či je tá podlaha nahnitá, alebo inak napadnutá a za dva roky v miestnosti vylezie húba. Doterajšia podlaha mohla byť natoľko prestupná pre vodnú paru, že vlhkosť z podložia domu sa v dostatočnej miere stačila odparovať do interiéru a vetraním odviesť mimo dom. Ukázalo sa, že pred izoláciou a zateplením podlahy mala predchádzať celková ochrana stavby pred vlhkosťou a napadnutím objektu drevokaznými škodcami. 

Objednajte si naše služby