Vysušovanie muriva

Mikrovlnnou technológiou vysušíme akékoľvek murivo v priebehu niekoľkých hodin až dní do hrúbky 1m muriva.


Vysušenie muriva mikrovlnnou technológiou neodstráni príčiny zvlhnutie muriva. Vysušenie nemá zmysel, pokiaľ nie sú odstránené samotnej príčiny.
Okrem vysušenie muriva sme schopní vykonať v objekte také stavebné úpravy a vytvoriť také hydroklimatické podmienky (izolácia, drenáže, vetranie, temperovanie a pod.), aby nedochádzalo k opätovnému zvlhnutie muriva.

Praktické využitie mikrovlnnej technológie:

 Vysušovanie objektov po haváriách spôsobených prasknutým potrubím
 Vysušovanie objektov po likvidácii následkov požiarov
 Vysušovanie objektov po povodniach a prívalových dažďoch
 Vysušovanie dlhodobo zavlhnutých starých objektov (i po rekonštrukciách)
 Vysušovanie dokončovaných novostavieb (v prípade, že je nutné dodržať termín kolaudácie)

Rýchlosť vysúšanie má praktický a ekonomický význam, pretože vysušené priestory môžu ihneď plniť svoju funkciu (školy, obytné budovy, reštaurácie, výrobné priestory a pod.). Žiadna iná metóda túto výhodu neposkytuje

Ceny týchto služieb sú individuálne, pohybujú sa v rozsahu od 65, - EUR / m3. Záleží na hrúbke muriva, množstvo vody v murive, výške zásahu, apod. Dojednávajú sa dohodou.