CENÍK A ZÁRUKY


Ceny sjednáváme smluvně po přesné diagnostice a prohlídce objektu.

Prevence

Ceny za preventivní ochranu krovů, stropů, podlah (dvojnásobný postřik fungicidním a insekcitidním přípravkem) se pohybuji od 80,- do 160,- Kč za m2 a odvíjí se od polohy a přístupnosti. Ceny za očištění dřevěných prvků od nečistot před sanaci jsou individuální a odvíjí se od druhu a velikosti znečištění.

Likvidace dřevokazného hmyzu

Sanace dřevokazného hmyzu v trámech o rozměrech do 20x20 cm (nebo do průřezu 400cm2 ) se pohybuje v cenách od 450 do 850,-- Kč za m.
Ceny za likvidaci dřevokazného hmyzu v záklopu (prknech) nebo parketách, se pohybují od 400 do 1100,- Kč za m2.
Ceny se odvíjí od tloušťky trámu (záklopu, parkety), jeho polohy, výšky a přístupnosti.
Pokud jsou trámy nebo dřevěné konstrukce obložený dřevěným obkladem nebo sádrokartonem jsou vyšší o 30% až 100%.
Ceny za sanací trámů o rozměrech větších než 20x20 cm (nebo průřezu nad 400cm2) jsou sjednávány individuálně.

Likvidace dřevokazných hub

Sanace dřevokazných hub ve zdech a podlahách se pohybuje v cenách od 1300 do 3500,-- Kč za m2 a odvíjí se od tloušťky zdi, její výšky a přístupnosti.
Ceny za likvidaci hub v krovech jsou stejné jako u likvidace dřevokazného hmyzu.

Vysušování zdiva

Ceny za sanaci zavlhlého zdiva jsou už od 1500,-- Kč/m3 a odvíjí se od jeho tloušťky , procentu vlhkosti a jeho polohy.

Konzultace a posudky

Diagnostika a prohlídka objektu je prováděná zpravidla do 500,- do 1000,- Kč. Tato částka se odečte od konečné ceny za případnou sanaci.
Za individuálně vyžádanou diagnostiku a prohlídku objektu požadujeme uhradit nejnutnější cestovní náklady ve výši 8,5 Kč/1 km a 150,- Kč/1 hod.konzultace. Tato částka se odečte od konečné ceny za případnou sanaci.

Ceny za písemné posudky se pohybuji od 3000,- Kč a výše (průměrně 1000,- Kč za stránku). Odvíjí se od velikosti objektu, rozsahu napadení, dostupnosti apod.

U zakázek do 15000,- Kč k ceně služeb připočítáváme alikvotní část dopravy tam i zpět.

Ceny za ošetření chráněných památek jsou stanoveny dohodou dle náročnosti.

Záruky

Po vytvoření optimálních hydroklimatických podmínek a po dodržení všech doporučených postupů při prevenci, poskytujeme záruku u dřevokazného hmyzu 3 roky, u dřevokazných hub 8 až 12 let, dle dodržení námi stanoveného technologického postupu.
Musí však být odstraněny všechny příčiny vzniku ideálních podmínek pro růst dřevokazných hub. Musí být odstraněny všechny závady izolace zdiva, dřeva, střech, krytiny, okapů a další podmínky pro vznikání vnitřní vlhkosti.