TRÁMOVKA PLOTNÍ


Trámovka je houba nahnědlé, nebo rezavé barvy, většinou bokem přirostlá ke dřevu. Napadá hlavně jehličnaté, zejména smrkové dřevo, jen málokdy roste na tvrdém dřevu. Roste na tzv. "mrtvém", pokáceném a odkorněném dřevu.
Trámovka plotní potřebuje ke svému životu malé množství vlhkostí a snáší i vyšší teploty. Právě proto může, a napadá např. ploty, stožáry, zábradlí apod.
Houba roste nejdřív uvnitř dřeva a když se na povrchu objeví plodnice bývá již zpravidla nutné konstrukci, nebo část dřeva zlikvidovat.