KONIOFORA SKLEPNÍ - CONIOPHORA PUTEANA


Koniofora sklepní se vyskytuje po celém území naší republiky a můžeme ji najít v létě i na podzim v listnatých i jehličnatých lesích, kde napadá zdravé i odumírající vlhké dřevo. Vyhovuje jí vlhkost okolo 50 %, je tak mezi dřevokaznými houbami na vlhkost nejnáročnější. Jestliže dojde v průběhu jejího života k poklesu vlhkosti, houba pozastaví svůj růst nebo odumírá. Podhoubí se nejlépe daří při teplotách okolo 24 °C, ovšem dobře odolává i nižším teplotám a vedrům do 40 °C. Nákaza se šíří většinou směrem od povrchu dřeva dovnitř do dřevní hmoty. Koniofora nenapadá pouze stromy, ale také dřevěné stavby, na kterých způsobuje značné škody zejména ve sklepech, podlahách či na půdách. Je považována v tomto ohledu za druhou nejnebezpečnější houbu, hned po dřevomorce domácí. Tyto dvě houby se často vyskytují současně, jelikož koniofora vylučuje do svého prostředí kyseliny, které představují vhodné prostředí pro dřevomorku. 

Plodnice koniofory sklepní tvoří nažloutlé rozlité povlaky o průměru 10 až 50 cm a tloušťce 0,5–2 mm. Ve stáří se povrch zabarví díky dozrávajícím plodnicím až do kávově hnědé s třásnitým bělavým okrajem.