Dřevomorka - skrytá vada nemovitosti


Koupili jste vysněnou nemovitost a najednou se vám objevila dřevomorka? Nevíte co s tím?
V případě, že to není váš případ a nemovitost vlastníte déle než 5 let přejděte hned na stránku likvidace dřevomorky.

Odpovědnost za skryté vady nemovitostí a jejich reklamace

V souladu s ustanovením § 2129 odst. 1 občanského zákoníku, činí lhůta, do kdy je kupující povinen skrytou vadu oznámit 5 let od nabytí vlastnického práva k nemovitosti. V případě, že tak kupující učiní po lhůtě, v případě soudního sporu, mu soud právo z vadného plnění nepřizná, pokud prodávající namítne, že vada nebyla oznámena včas.

Jak tedy reagovat na skryté vady

Stejně jako u pojistné události je důležité si skrytou vadu nafotit, pokud to jde, ale nejlépe, nechat posoudit patřičným odborníkem, on udělá vše za Vás. Dokazování je celkem složité. Vzhledem k tomu, že vy něco reklamujete, musíte také dokázat, že vada nevznikla opotřebením nebo vinou nového majitele. Pokud budete mít v ruce posudek, nebo již zmíněný důkaz, informujte písemně o skryté vadě bývalého majitele nebo prodejce. Nejlepší je, zaslat oznámení doporučeně, abyste měli v ruce doklad o jeho zaslání. V případě nevole cokoli se zjištěným nedostatek dělat, se může nový majitel nemovitosti obrátit na soud.

A teď to důležité!

Dřevomorka domácí se počítá mezi skryté vady nemovitosti, ke kterým se vztahuje vše výše napsané.
Jak postupovat v takovém případě vám rádi poradíme.