VYSUŠOVÁNÍ ZDIVA

Mikrovlnnou technologií vysušíme jakékoliv zdivo během několika dnů až do tloušťky 1m.

Vysušení zdiva mikrovlnnou technologií neodstraní příčiny zavlhání zdiva. Vysušení nemá smysl, pokud nejsou odstraněny samotné příčiny.

Kromě vysušení zdiva jsme schopní provést v objektu takové stavební úpravy a vytvořit takové hydroklimatické podmínky ( izolace, drenáže, větrání, temperování apod.), aby nedocházelo k opětnému zavlhání zdiva.

Praktické využití mikrovlnné technologie

  • Vysušování objektů po haváriích způsobených prasklým potrubím
  • Vysušování objektů po likvidaci následků požárů
  • Vysušování objektů po povodních a přívalových deštích
  • Vysušování dlouhodobě zavlhlých starých objektů (i po rekonstrukcích)
  • Vysušování dokončovaných novostaveb (v případě, že je nutno dodržet termín kolaudace)

Rychlost vysoušení má praktický a ekonomický význam, protože vysušené prostory mohou ihned plnit svou funkci (školy, obytné budovy, restaurace, výrobní prostory apod.). Žádná jiná metoda tuto výhodu neposkytuje

Ceny těchto služeb jsou individuální, pohybují se v rozsahu od 1500,- Kč/m3. Záleží na tloušťce zdiva, množství vody ve zdivu, výšce zásahu, apod. Sjednávají se dohodou.