Na potíže s dřevomorkou známe řešení.
A má-li problém řešení, není třeba Vašich starostí.

LIKVIDACE DŘEVOMORKY DOMÁCÍ


Pokud ve svých obydlích objevíte houbu, poškození dřevních konstrukcí, tak Vás může zachvátit panika. Protože však známe řešení na vaše problémy, nevěště hlavu, zachovejte klid a neptejte se "proč já?". Protože dřevomorka není tak velký problém, jak se Vám na první pohled zdá.

ZAČNĚTE TÍMTO
Nedbejte na katastrofické scénáře, sousedů, známých, internetu a sociálních sítí, že je to konec světa, že je třeba dům zbořit a postavit znovu, že není pomoci, protože většina těchto rad jsou nesmysly lidí neznalých, popřípadě škodolibců.
Většina obydlí ve vašem okolí je potenciálně ohrožená dřevomorkou, jen v nich nemá dostačující hydroklimatické podmínky pro volné šíření a proto se nachází ve stavu "hybernace". Objeví-li se dřevomorka, tak pak na nic nečekejte a zavolejte nám přímo na +420 777 873 413. 

DOBROU ZPRÁVOU JE,
že krom konečného řešení dřevomorky Vám také poradíme, jak její likvidaci řešit skrze pojišťovnu.


NABIZÍME VÁM
Odbornou obhlídku Vašich domovů s optimistickou vyhlídkou. Zjistíme příčiny 
problému a na místě navrhneme
řešení. Vyhotovíme cenovou nabídku, po jejíž schválení z Vaší strany provedeme nutnou sanaci.
Pokud to bude žádoucí, zajistíme i stavební úpravy zamezující k opětovné tvorbě podmínek pro výskyt dřevokazných hub a plísní.


PŘÍKLADY TOHO, KDYŽ SE OTÁLÍ S LIKVIDACI HOUBY.


Na potíže s dřevomorkou známe řešení. A má-li problém řešení není třeba Vašich starostí.

A to přesto, že ..

Dřevomorka domácí
/ Serpula lacrymans / je nejznámějším a nejnebezpečnějším škůdcem dřevěných konstrukcí, a je jedinou, která si svými "provazci" dovede přivést potřebnou vláhu z jiných míst nebo si ji sama částečně metabolicky vyrobit a že se vyskytuje především v místech s dlouhotrvající vlhkosti...

Už naši předkové o NÍ v zoufalství psali, viz Ottův slovník naučný:

"Ochranou proti ní jest pečlivě větrati příbytky, zvláště však toho dbáti, aby nejen stavební dřevo bylo suché, nýbrž i všechno ostatní stavivo. Prostředky v denních listech doporučované nezpomáhají; bují-li dřevomorka pouze na povrchu, ničí ji kreosot a karbolka. Ve sklepích a vůbec na temných místech naskýtá se dřevomorka v podobě chuchvalců s pěsť velikých, sněžně bílých, jež záhy se scvrkají, na vrcholku se vpadávají a jeví vnitřek nejprve žlutý, který však záhy zhnědne. Byty dřevomorkou napadené jsou škodlivy zdraví lidskému; prach výtrusný obtěžuje čich, kazí chuť a škodí očím i plícím. Z houby vychází puch ztuchlý, hnusný a omamující; spí-li člověk ve světnici, kde dřevomorka bují, ochuraví nezřídka i dosti nebezpečně."

NAŠI PŘEDKOVÉ VŠAK NEVĚDĚLI, ŽE DŘEVOMORKA MŮŽE BÝT I SKRYTOU VADOU NEMOVITOSTI...odkaz níže

V dnešní době už víme, že podhoubí dřevomorky prorůstá nejen veškerou dřevěnou konstrukcí, ale i podlahovým násypem a dlažbou, nezastaví ji cihla ani beton. Nezničí ji pouze samotný chemický postřik či odříznutí od vody, ale ani zabetonování. Přestože toto vše její vegetaci omezí. Dřevomorka vydrží čekat mnoho let, nabrat sílu a i po této době zlikvidovat vše dřevěné. Známe případy, kdy byla dřevomorka schopna hybernovat i několik desítek let a v momentě ideálních hydroklimatických podmínek pro její růst znovu zaútočit bez jakéhokoliv předchozího varování.

A PROTO JE TŘEBA
K sanaci dřevomorky přistupovat komplexně! Dřevomorku spolehlivě v celém rozsahu napadení až do hloubky 1m, jsme schopni ekologicky zlikvidovat mikrovlnným zářením. Provedeme stavební úpravy, které směřují ke změně hydroklimatických podmínek, které ji zabrání v další opakované vegetaci. 


Likvidaci dřevokazných škůdců mikrovlnnou technikou se úspěšně zabýváme již víc jak 20 let. Ročně tak likvidujeme dřevokazné houby v až 100-ti objektech po celých Čechách, Moravě, Slezsku a Slovensku.

A proto žádné chmury a žádné strachy. Jsme tady, můžeme a chceme Vám pomoci.

Více o dřevomorce domácí se dozvíte na stránce dřevokazné houby.
O mikrovlnné technologii více na stránce teorie mikrovln.