XiLiX GEL CURATIF FONGI+

Proti hmyzu i houbám do hloubky i bez injektáže

Takový pocit měli i odborníci z oddělení výzkumu a vývoje ve firmě Adkalis, která je již 50 let jedním z klíčových výrobců prostředků pro ochranu dřeva ve Francii.
Vytknuli si ambiciózní cíl: vyvinout přípravek, který by dokázal dostat účinné látky hluboko do dřeva i bez injektáže, zkrátka jen povrchovou aplikací. Tak hluboko, aby svou smrtící dávku dostaly i ty larvy, které se ukryly několik centimetrů hluboko ve dřevě.

Jak toho docílit ? Ohledně účinných látek bylo celkem jasno - výběr úředně povolených biocidů není zas tak široký, avšak permethrin ((3-fenoxyfenyl) methylester kyseliny 2,2-dimethyl-3-(2,2-dichlorovinyl) cyklopropankarboxylové) a propikonazol (1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1,2,4-triazol) jsou osvědčené biocidy. První zatočí s larvami hmyzu, druhý se postará o houby. Zároveň je možné je použít v obytných místnostech. Ale jak je dostat dovnitř do dřeva v dostatečné koncentraci? Zpočátku se to zdálo nemožné, avšak kde je vůle, je i cesta

.Ne nadarmo je Adkalis firmou zaměřenou na inovace. Díky využití laboratoří, velkoryse vybavených nejmodernějšími přístroji včetně chromatografie, a díky vlastnímu vývoji alkydových pryskyřic se to nakonec podařilo. Výsledek je neortodoxní a skutečně inovativní. A hlavně - účinný. Je to totiž gel. Právě toto skupenství přináší rozhodující výhodu: gel nestéká, drží na kolmých stěnách, dokonce i na stropě a to i v daleko tlustší vrstvě, než je vlastně třeba a vytvoří tak dostatečnou zásobu pro nasycení dřeva. I nejvyšší doporučená dávka 450 g/m2 se krásně udrží a má dost času pomalu a nezadržitelně vzlínat do dřeva.

Tak vzniknul přípravek XILIX GEL CURATIF FONGI+, gel s preventivním i sanačním účinkem proti hmyzu i houbám. Jeho účinnost byla kromě mnohých laboratorních testů prověřena 15 lety úspěšného používání. Kromě toho poskytuje Adkalis záruku 10 let na účinnost.

Převzato od: Ing, Josef Horák, Ph.D., MBA - zástupce firmy ADKALIS pro ČR

Výhody XiLiX´u najdete zde