MYKOLOGICKÝ PRŮZKUM

Jedná se o odborné posouzení stavu a rozsahu napadení dřevěných prvků a objektů dřevokaznými houbami.