Likvidace dřevokazného hmyzu

TESAŘÍK KROVOVÝ

Tesařík způsobuje škody nejčastěji na zabudovaných, jehličnatých dřevinách, a proto patří k nejvážnějším škůdcům stavebního dřeva.

Před samotnou sanací je nutné provést důkladnou kontrolu všech dřevěných prvků v objektu a určit rozsah napadení. Pokud je napadení rozsáhlejší, doporučujeme sanovat všechny dřevěné prvky, pokud je napadení v počátečním stádiu, lze sanovat pouze prvky napadené. V případě, že bude do krovu zabudována půdní vestavba, doporučujeme mikrovlnami sanovat celý krov, pokud se zjistí i sebemenší napadení tesaříkem.

Likvidaci tesaříka mikrovlnnou technologií
provádíme v každé dřevní hmotě, v krovech, stropních trámech, podlahách, i dřevěných zdech.

Sanace nespočívá pouze v jeho likvidaci mikrovlnami. Při těchto službách provedeme jak odstraněni poškozené dřevné hmoty nebo výměnu totálně degradovaných prvků, take následný preventivní nástřik veškerých dřevěných prvků fungicidním a insekcitidním přípravkem, aby se napadeni v budoucnu neopakovalo.

Odstraníme všechny příčiny napadení dřevěných konstrukcí škůdci. Provedeme všechny potřebné stavební úpravy a vytvoříme v objektu takové hydroklimatické podmínky (izolace, větrání, temperování apod.), aby v budoucnu nedocházelo k opětnému vytváření podmínek pro reinfekci.

Níže fotografie z thermokamery trámu po 40 minutách zahřívání.

ČERVOTOČ

Červotoči jsou nejznámějším dřevokazným hmyzem. Škody způsobené na stavebním dřevě jsou mnohem menší než škody, které působí např. na mobiliářích nebo uměleckých předmětech. Červotoč napadá hlavně bělové dřevo jehličnanů i listnáčů, především na chladnějších a vlhčích místech.

Hubení červotoče mikrovlnnou technologií provádíme ve všech parketách nebo jiných dřevěných podlahách a trámech. Mikrovlnnou technologii zachráníme mobiliáře nebo jiné cenné předměty.
Při těchto službách provedeme taky odstraněni poškozené dřevné hmoty nebo výměnu totálně degradovaných prvků.
Provedeme preventivní nástřik veškerých dřevěných prvků fungicidním a insekcitidním přípravkem, aby se napadeni v budoucnu neopakovalo.
Odstraníme všechny příčiny napadení dřevěných konstrukcí škůdci. Kde jsme všude pomohli