Dřevokazné houby

Dřevomorka domácí [Serpula lacrymans]

Je nejnebezpečnějším škůdcem na dřevě zabudovaném "pod střechou", tedy uvnitř stavby. Roste především ve sklepích, v přízemí, pod podlahami, na záklopech, ale v příznivých podmínkách i na stropních trámech, ostěních, zazděných dřevěných konstrukcích i na krovech staveb. Při "hledání potravy" prorůstá i cihlovým zdivem a dokonce i pórovitým betonem. Je schopná se šířit mezi betonem a krytinou PVC i pod dlažbou. Podmínky pro život má skromné. Malý pohyb vzduchu, přítmí, teplotu nepřesahující 30°C, vlhkost málo nad 19%. To z ní činí nejméně náročnou houbu na konkrétní vlhkost v místě, ale také je jedinou, která si svými "provazci" rhisomorfami) dovede přivést potřebnou vodu z jiných míst svého růstu. To vše při možném šíření "rhisomorf" 2m i více ročně. Skutečný postrach z hororových filmů. Dřevomorka vytváří bílé, spíše šedobílé povrchové povlaky mycélia a při vhodných podmínkách tvoří rozlité, nepravidelné oválné červenohnědé plodnice s bílými okraji o průměru až 30 cm, tloušťky 3 cm. Vytváří hnědou hnilobu dřeva, které se v konečné fázi rozpadá na kostky a v důsledcích až na dřevní prach.

Koniofora sklepní [Coniophora puteana]

Napadá především dřevo, které je v kontaktu s mokrými zdmi, mokrou zemí, párou. Velice rychle se šíří tam, kde je vlhkost dřeva nad 40%. Vytváří hnědou hnilobu dřeva, která se postupně rozpadá na menší kostky než u dřevomorky, později až na dřevní prach. Koniofora sklepní se obtížně identifikuje, protože má málo povrchového mycelia a plodnice vytváří jen vzácně.

Troudnatec růžový [Formitopis rosea]

Škodí na smrkovém zabudovaném dřevě ve vyšších horských polohách, ve dřevěných stavbách, kam dlouhodobě zatéká. Dřevo jím napadené se rozpadá ve velkých kusech až na prach

Trámovka [Gloeophyllum sp.]

Působí velké škody na většině stavebních dílů ve venkovním prostředí. Pod střechou a na místech, kam dlouhodobě zatéká. Na venkovních rámech a křídlech oken. Uvnitř dřeva vzniká hnědá hniloba, přičemž i při velkém ztrouchnivění dřeva zůstává vnější povrch neporušen.

Pornatka Vaillantova [Poria vaillanti]

Napadá především dřevo jehličnanů. Vyskytuje se ve vlhkých prostorách, např. chlévech, dolech a pod.

Čechratka sklepní [Paxillus panuoides]

Roste na dřevě zabudovaném ve venkovním prostředí, ale i ve tmavých a vlhkých stavbách na podlahách a konstrukcích.

Troudnatec růžový [Formitopis rosea]

Škodí na smrkovém zabudovaném dřevě ve vyšších horských polohách, ve dřevěných stavbách, kam dlouhodobě zatéká. Dřevo jím napadené se rozpadá ve velkých kusech až na prach