Dřevomorka domácí a časté dotazy


- dá se ten náš dům zachránit?
- ano, dá se zachránit, ale je třeba k sanaci přistupovat komplexně. Nestačí jenom vyměnit starou podlahu za novou, vše dokola prolit fungicidem a čekat od toho zázraky.

- jak je možné, že je tady dřevomorka? Nikdy tady nebyla a barák už má naše rodina X let....
- pátrat proč je tady, jak to že vylezla až teď a ne dřív...na to už není mnoho času. Prostě vznikly příhodné hydroklimatické podmínky pro šíření se dřevomorky. Ty mohly nastat při přestavbě objektu, po poruše vodovodního řádu, z důvodu zatékání povrchových vod pod objekt, z důvodu nedostatečného odvětrání sklepních prostorů, nebo jste si ji mohli donést, nevědomky, do objektu sami...příčin může být hodně.

- nemůže mikrovlnná sanace dřevomorky narušit statiku budovy?
- nemůže. Laicky řečeno - jedná se pouze o zahřátí napadeného zdiva nebo podlah dřevomorkou. Jelikož veškeré přírodní materiály obsahuji určité procento vody, působíme mikrovlnami právě na molekuly této vody, které se třením o sebe zahřívají, čímž dochází k zahřátí zdiva, potažmo likvidaci buněk dřevomorky. Tímto způsobem dosáhneme teploty okolo 100 °C! a uznejte sami, samotná cihla má při vypalování teplotu až 1000 °C, čímž ji naše teplota opravdu nemůže poškodit. Po zahřáti se voda neškodně odpařuje v podobě vodní páry.

- můžeme to napadené dřevo spálit na zahradě, nebo je třeba nějaký speciální přístup?
- můžete ho spálit na zahradě. Nevěřte plašičům na internetu, kteří tvrdí, že je to třeba zakopat hluboko do země, ve speciálním balení a používat k tomu speciální ochranné pomůcky. Vše to jsou jenom bludy nějaké lidské obludy! Dřevomorka je kus přírody, které jsme zatím nějak nedokázali vysvětlit, že to co je pro nás stavební materiál, není pro ní "žrádlo". Je to jenom houba, která likviduje pouze mrtvé dřevo a ne nějaký sci-fi chemicky mutant.

- může nám vaše technologie nějak ublížit a kdy se můžeme vrátit domů?
- nemůže vám ublížit nijak, jelikož po celou dobu sanace je přítomen odborně vyškolený pracovník, který před samotným započetím mikrovlnné sanace zabezpečí techniku tak, aby nemohlo dojít k volnému úniku záření do prostoru. Po celou dobu sanace se můžete pohybovat v objektu, ale je třeba se někdy řídit doporučením pracovníka. V momentě ukončení sanace je možné se ihned volně pohybovat po objektu. Kdyby tomu tak nebylo, tak bychom už všichni po tolika letech byli dávno slepí, hluší a bůh ví co ještě.

- můžete zahřát napadené dřevo?
- můžeme zahřát napadené dřevo, ale pouze takové, které se po samotné sanaci nerozpadne - lidově řečeno, dřevo, které je zřetelně napadené dřevomorkou a ve vysokém stupni destrukce je třeba zlikvidovat.

- a funguje to?
- samozřejmě.....záleží na době expozici záření napadeného zdiva. Teplota 100 °C dostatečně "uvaří" vše živé co se ve zdi nachází, kromě mravenců...ti vždycky stačí utéct.

- a není možné si dřevomorku zanést do zbylých částí objektu?
- v případě že plodnice dřevomorky ještě nedozrála a nevytrousila spory, tak je pravděpodobnost zanesení nízká. Leč všude v přírodě se nacházejí výtrusy houby, před kterými nás ochrání pouze hermeticky uzavřený dům a takový prostě neexistuje. Důležité je, abychom zabránili vytvoření dobrých hydroklimatických podmínek pro houbu.

- ale my toho moc nemáme, jenom jedná houba v rohu místnosti. Tu jsme postříkali savem a odřezali!
- bohužel pro vás, leč odstranění plodnice nic neřeší. Na chviličku se vám bude zdát, že jste vyhráli, ale opak je pravdou. Plodnice jsou pouze výsledek toho, že se dřevomorce u vás daří, má dostatek živin a že se ji jen tak nezbavíte. Podhoubí dřevomorky je to, co vám likviduje dřevěné konstrukce.