SANACE BUDOVMikrovlnné vysušování budov
nejrychlejší vysušení mokrých zdi

Svislé strukturální bezvýkopové izolace
chrání podsklepenou část budovy zahloubenou pod terén...

Plošné chemické injektážní clony
řeší vlhkostní poruchy, vlhkost a zatékání v suterénech rodinných domů...

Svislé izolace s odkopáním zeminy 
chrání podsklepenou část budovy zahloubenou v zemi...

Krystalická izolace
systém silikátových hydroizolačních hmot, pracuje na krystalizační bázi...

Odvětrání podlah pomocí systému Iglú
pomůže vyřešit problém s vlhkostí a radonem v nepodsklepených objektech...

Horizontální izolace
Slouží k zastavení pohybu vody zdola nahoru ve zdivu budovy...

Likvidace plísní
Plísně nepůsobí na zdivo destruktivně, ale podporují tvorbu alergenů...

Drenáže
Voda, která ve formě srážek dopadá na zem, si hledá nejjednodušší cestu...

Vysoušení sklepů
Pro vysušení sklepa se 100% jistotou je nutná rekonstrukce celé izolace...

Vysoušení místností
Odstraňování škod vzniklých následkem všech forem zatopení a povodní, zatopení následkem hašení požáru...

Měření vlhkosti
Pro navržení optimálního postupu sanace je třeba na místě provést patřičná měření...

Jádrové vrtání
se využívá k vytvoření přesného kruhového otvoru do betonu, železobetonu, kamenného zdiva...

Měření úniků tepla
V případě, že se vám zdá, že vám je pořad zima a na kotli už je pomalu 100stupňů Celsia, přestaňte přitápět.....